Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΜ 2018
Πρόεδρος Ευτέρπη ΔΕΜΙΡΗ
Πρόεδρος 2017 Ζωή ΝΤΑΙΛΙΑΝΑ
Α’ Αντιπρόεδρος Σωκράτης ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
Β’ Αντιπρόεδρος Δημήτριος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Γεν. Γραμματέας Σπυρίδων ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
Ειδ. Γραμματέας Νικόλαος ΔΑΡΛΗΣ
Ταμίας Μάριος ΛΥΚΙΣΣΑΣ
Μέλη Ελένη ΝΤΟΥΒΑΛΗ
  Ιωάννης ΤΣΙΩΝΟΣ