Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΧΧ
Πρόεδρος Ιωάννης ΚΩΣΤΑΣ-ΑΓΝΑΝΤΗΣ
Πρόεδρος 2017 Βασίλειος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος ΔΙΤΣΙΟΣ
Β’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας Χαράλαμπος ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδ. Γραμματέας Φίλιππος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Ταμίας Κωνσταντίνος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
Μέλη Ελλάδα ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ
  Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ