Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΜ
Πρόεδρος Νικόλαος Δαρλής
Πρόεδρος 2020 Δημήτριος Διονυσίου
Α’ Αντιπρόεδρος Ελλάδα Παπαδογεώργου
Β’ Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Σταυριανός
Γεν. Γραμματέας Ζωή Νταϊλιάνα
Ειδ. Γραμματέας Ευτέρπη Δεμίρη
Ταμίας Παναγίωτης Κανέλλος
Μέλη Αντωνία Μπαρμπιτσιώτη
  Κωνσταντίνος Μπενετάτος