Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΧΧ
Πρόεδρος Φίλιππος Γιαννούλης
Πρόεδρος 2020 Νικόλαος Ζαγοραίος
Α’ Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Ντινόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανδρίδης
Γεν. Γραμματέας Όλγα Σαββίδου
Ειδ. Γραμματέας Παναγώτης Καλδής
Ταμίας Ιωάννης Κότσαλης
Μέλη Ιορδάνης Μανουσαρίδης
  Βασιλική Τσιαμπά