Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΧΧ
Πρόεδρος Χαράλαμπος Ντινόπουλος
Πρόεδρος 2021 Φίλιππος Γιαννούλης
Α’ Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανδρίδης
Β’ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Δαρλής
Γεν. Γραμματέας Δημήτριος Διονυσίου
Ειδ. Γραμματέας Όλγα Σαββίδου
Ταμίας Ιωάννης Κότσαλης
Μέλη Άαρων Βενουζίου
  Νικόλαος Τζινιέρης