ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πατήστε εδώ για να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα (έκδοση 18-09-2019)